Wie zijn wij ?


Wij zijn de Honden Africhtings Vereniging Visdonk ook wel afgekort als H.A.V.Visdonk.

De roots van HAV Visdonk liggen in 1985 alwaar een aantal mensen een nieuwe BD (Bouvier Dressuur) vereniging beginnen op een veldje achter het theehuisje te Roosendaal, gelegen in het bosgebied van Visdonk waaraan de naam van de vereniging ontleend is.
Na een gedwongen verhuizing naar de huidige locatie op de Elderse weg in 1989 besluit BD Visdonk op 1 Oktober 1991 afscheid te nemen van de BD groep en zich aan te sluiten bij de NBG om als een alle rassen vereniging verder te gaan. De naam BD Visdonk veranderd hiermee dan ook in H.A.V. Visdonk. 

 

De Nederlandse Bond voor Gebruikshondensportverenigingen,

 afgekort de NBG genoemd is een overkoepelende organisatie van alle aangesloten hondensport verenigingen. De Bond beoogt de samenbundeling en de ondersteuning van alle nederlandse gebruikshondenverenigingen te vergroten en de amateursport welke verband houdt met de hondensport te stimuleren in al zijn verschijningsvormen en in het bijzonder door samenwerking in de opleiding van verdedigingshonden.


Dit doel trachten wij te bereiken door:
a. op vaste tijden met de leden en cursisten gezamenlijk te trainen;
b. het houden van vergaderingen voor haar leden;
c. het verstrekken van informatie aan haar leden en cursisten;
d. het uitwisselen van ervaringen;
e. het geven van voorlichting op het gebied van houden, verzorgen en geleiden;
f. het aansluiten bij een overkoepelende organisatie, die het doel ondersteunt;
g. samenwerken met verenigingen en instellingen, die eenzelfde doel hebben of mede nastreven.

U kunt dus bij ons terecht om uw hond op te leiden tot verdedigingshond (IPO), maar ook VZH, UV en Speurhond behoren tot de mogelijkheden. Wilt u meer informatie over onze vereniging klik dan in de sitemap op Contact. Naast de bovengenoemde opleidingsmogelijkheden voor uw hond kunt u bij ons ook terecht voor het volgen van gedrag en gehoorzaamheid cursussen, Deze lopen het gehele jaar door en starten gemiddeld om de 4 maanden op diverse niveaus. Deze cursussen zijn groepsgewijs en ideaal voor mensen die niet de tijd en ambitie hebben een volledige opleiding met hun hond te volgen maar die hem wel de nodige gehoorzaamheid willen bijbrengen en verder een stukje willen laten socialiseren met zijn studiegenoten. Voor meer informatie over onze cursussen kunt u contact met ons opnemen via Startpagina / Contact.