NBG regels algemeen

Algemeen NBG

Verzekeringsplicht.

De eigenaar van de HD is voor alle mogelijke schade verantwoordelijk. De eigenaar moet dan ook voor alle mogelijke ongevallen en schade verzekerd zijn. Voor eventuele ongevallen tijdens een examen, staat de HG borg voor hem en zijn hond. De door de AK aangegeven aanwijzingen worden door de HG op vrijwillige basis opgevolgd.

Commando’s, die in het reglement genoemd worden, worden op normaal geluidsniveau uitgesproken en bestaan slechts uit één enkel woord. Zij mogen in iedere taal geuit worden maar moeten tijdens het gehele verloop van het examen dezelfde zijn. De in dit reglement aangegeven commando's zijn een aanbeveling, voor de zelfde oefening is telkens het zelfde commando te gebruiken.

Halsbandplicht/ mee voeren van de lijn.

Om verzekeringstechnische redenen dient de HG tijdens het gehele verloop van het examen een lijn in zijn bezit te hebben. De lijn kan in de zak bewaard worden of gedragen over de schouder van links boven naar rechts onder.

Dit houdt in dat de HD gedurende het gehele examen een gebruikelijke schakelketting draagt die niet op strop gedragen mag worden en niet om de nek van de hond mag spannen . Andere halsbanden (Lederen halsband – Tekenband – Prikband enz.) zijn tijdens het examen niet toegelaten.

De ketting zal in geen geval wat betreft gewicht mogen afwijken van de in de handel verkochte halsbanden.

Bij het speuren kunnen naast de gebruikelijke halsketting ook volgende tuigen gebruikt worden, speurtuig en bütcher .

Uitvoering van de onbevangenheidproef.

1) De proef dient onder normale omstandigheden op een voor de HD, neutrale plaats te gebeuren.

2) Alle deelnemende honden worden één voor één aan de proef onderworpen,

3) De HD moet voorgesteld worden aan een normale, ontspannen doorhangende lijn.

4) De AK mag geen invloed uitoefenen op de HD. Als de AK het nodig acht, moet de hond het toelaten te worden betast.

Beoordeling.

a) Positieve houding van de HD: neutraal, zelfverzekerd, opmerkzaam, temperamentvol, onbevangen.

b) Nog toe te laten grensgevallen: de HD is licht onzeker, licht onstabiel, licht onder druk. Deze honden zijn nog toe te laten tot het examen maar dienen tijdens het examen opmerkzaam geobserveerd te worden.

Honden die niet schotvast zijn:

Eerst en vooral stellen we duidelijk dat honden welke agressief reageren op het schot hier niet onder ressorteren. De agressie hoort onder de onbevangenheid. Toont een HD zich schotschuw dan wordt hij van het examen uitgesloten. Er worden geen punten toegekend.

Wat verstaat men onder, schotschuw?

Voorbeelden: - de HD staat op, toont zich angstig en loopt weg.

- loopt in dezelfde situatie naar zijn HG,

- toont panische angst en probeert het terrein te verlaten en/of verlaat dit,

- toont panische angst en loopt rond.

Bij de beoordeling moet men in overweging nemen of het een opstaan op het ogenblik van het schot niet te maken heeft met opleidingsfouten.

A) Deel op het oefenterrein. Puntenaantal: 60.

Iedere oefening begint en eindigt met de basispositie. De HD zit aan de linker zijde, recht, rustig en opmerkzaam naast de HG met het rechterschouderblad op kniehoogte. Het innemen van de basispositie is bij het begin van de oefening slechts eenmaal toegestaan. In de BP staat de HG in sportieve houding. De houding met gespreide benen is niet toegelaten. De eind BP van de vorige oefening kan als BP voor de volgende oefening gelden. Lichaamsinwerkingen door de HG zijn niet toegelaten, indien zij worden toegepast heeft dit puntenaftrek tot gevolg. Het in het bezit hebben van driftopwekkende middelen of speeltuigen is niet toegelaten. Kan de HG door een lichamelijke handicap de HD een oefeningsdeel niet uit voeren, dan dient hij dit vooraf aan de AK te melden. Laat deze handicap de HG niet toe de HD aan de linkerzijde te voeren dan kan dit aan de rechterzijde gebeuren.

De AK geeft de aanwijzing voor het begin van de oefening. De rest zoals, keerwendingen, halt houden, wisselen van pas enz. worden zonder aanwijzing van de AK uitgevoerd. Het is de HG echter toegestaan deze aanwijzingen te vragen. Het kort belonen van de HD is na elke beëindigde oefening toegestaan. Daarna kan de HG een nieuwe basispositie in nemen. Tussen belonen en aanvang van de volgende oefening is een duidelijke pauze van 3 seconden aan te houden. Tussen de oefeningen moet de HD vrij volgend naast de geleider mee genomen worden.